O NÁS

Řekni mi a zapomenu,
ukaž mi a budu si pamatovat,
nech mne udělat a zapamatuji si na celý život “

V Nasavrkách byla předškolní výchova zahájena dle údajů z kroniky 1. ledna 1952 v budově zdravotního střediska. 25. října 1980 byla dokončena a slavnostně otevřena nová budova mateřské školy u náměstí. V roce 1990 byl vzhledem ke zvýšenému zájmu o pobyt v MŠ zahájen provoz na odloučeném pracovišti.

Nejprve to bylo v prostorách ZŠ, později v bývalém internátě včelařského učiliště, po rekonstrukci v roce 2003 v budově čp. 276 ve Slatiňanské ulici. V současné době je provoz školy organizován stále ve dvou budovách. V hlavní budově, kde jsou děti ve dvou třídách - věkově smíšená třída "Sluníčka" a třída předškoláků "Zvídálci", na odloučeném pracovišti v jedné třídě věkově smíšená třída dětí "Čtyřlístek".

Záměrem naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Náš Školní vzdělávací program "Pojď, poznávej a raduj se s námi" vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Zve naše nejmenší mezi své vrstevníky, aby v krásném období předškolního věku mohli v hravém prostředí rozvíjet svou osobnost.