AKCE

Ve čtvrtek 20. 6. 2019 od 16 hod. se koná schůzka rodičů nově nastupujících dětí v hlavní budově ve třídě Sluníčka.

Program:

-umístění dětí na třídy

-vyplnění evidenčního listu a předání tiskopisů

-info o provozu

-platby