VÝVĚSKA

Školní řád

Vnitřní řád školní jídelny a výdejny

Rozpočet Mateřské školy Nasavrky r. 2020

Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Nasavrky r.2021, 2022

Kritéria pro přijetí dětí 2020

Znovuotevření MŠ - mimořádná opatření a bezpečnost

Žádost o přijetí dítěte MŠ Nasavrky

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021

Školní vzdělávací program MŠ Nasavrky

Čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění dítěte

Projekt s EU

Alergeny v pokrmech