ZÁJMOVÉ ČINNOSTI

 

                         

  •   Ekoprojekt Chraňme si Zemi- záměrem je péče o životní prostředí (význam člověka, živočichů, rostlin, stromů, vody, vzduchu, energie - chápání zákonitostí a problémů přiměřených věku dětí v jednotlivých třídách s návykem třídění odpadového materiálu, probíhá celoročně, je zapracován do činností v TVP s využitím publikace Z pohádky do zahrádky, omalovánek, pexesa a obrazového materiálu, časopisů, vhodné literatury, výletů, výstav, spolupráce s CHKO Nasavrky, Ekocentrum Paleta    
  • Celé Česko čte dětem způsob, jak vzbudit u dětí zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře, děti pak dosahují lepších studijních výsledků než „nečtenáři" a dokážou si lépe poradit s životními výzvami, při četbě dochází ke zklidnění, zlepšení konstruktivního myšlení a sociálních kompetencí, zájem o spolupráci, větší úcta k učiteli a přátelštější atmosféra ve třídě. Spolupracujeme se seniory a dětmi ze ZŠ, školní družinou …
  • Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky – projekt České obce sokolské, cílem je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života. Za významnou motivaci také považujeme podporu k pohybovým aktivitám ze strany rodičů
  • Jak to bylo dříve - Keltský archeoskanzen Nasavrky – program pro předškoláky, ukázky řemesel
  •  Včelařské vzdělávací centrum – výchovně vzdělávací program pro děti, návštěvy včelařského arboreta, ze života včel, od včely k medu, pohled do úlu, návštěvy výstav, zapojení se do vyhlášených soutěž
  • Předplavecký výcvik v Hlinsku pro pětileté a starší děti - uskuteční se 10x, děti hravou formou překonávají strach z vody a získávají základy techniky plavání
  • Angličtina pro nejmenší - hravá slovíčka a seznamování předškolních dětí s angličtinou, návaznost na ZŠ
  • Lyžování pro děti z mateřských škol - lyžařský kurz pro děti starší 4 let, 10 vyučovacích hodin obsažených v 5 lekcích - pořádá SKI FANATIC outdoorová organizace - skupinová výuka základních i pokročilých lyžařských dovedností