Zvídálci

Učitelé:

Ilona Řezníčková, DiS. - ředitelka

Lukáš Novák, DiS.

Tereza Čapková, DiS.  + školní asistentka

Zdeňka Ročňáková - asistent pedagoga

Paní uklizečka:

Marie Solničková - školnice

Zapsáno 25 dětí - třída nejstarších předškoláků